Ebilir.com

Hicret'in sonuçları?
1- İslamın yayılması için iyi bir ortam oluştu.
2- Göç edenlere muhacir, Medine'de onları ağırlayan ve yardımcı olan Medine'li müslümanlara Ensar denildi.
3- Medine'de İslam Devleti'nin temelleri atıldı.
4- Medine'deki Yahudilerle Medine Antlaşması imzalandı.
5- Medine'ye Mescid-i Nebi yapıldı.
6- Mekke Dönemi Sona ermiş Medine dönemi başlamıştır.
7- Mekke ve Medine halkları arasında kardeşlik tesis edilmiştir.
8- Hicri takvim başlamıştır.