Ebilir.com

Düşünce ne demek?
1. Düşünme sonucu varılan, düşünmenin ürünü olan görüş, zihinsel yaratım, mütalaa, fikir, mülahaza, ide; bir kişiye, bir topluluğa, döneme özgü fikirler, öğreti.
2. Dış dünyanın insan zihnine yansıması; akıl, zeka.
3. Tasa, kaygı, sıkıntı; niyet, tasarı