Ebilir.com

Günümüzde insan kaynaklarının işlevi nelerdir?
1- İşgücü planlaması
2- Kadrolama (sağlama, seçme, yerleştirme)
3- İş değerleme
4- Ödüllendirme
5- Yetiştirme-Geliştirme
6- Endüstriyel ilişkiler
7- Koruma