Ebilir.com

Örgün öğretim nedir?
1. Kişilerin yaşama atılmadan, iş ve meslek kollarında çalışmaya başlamadan önce okul ya da okul niteliği taşıyan yerlerde, genel ve özel bilgiler bakımından yetişmelerini sağlamak amacıyla belli yasalara göre düzenlenen eğitim.
2. Düzenli, planlı, yöntemli biçimde verilen herhangi bir eğitim