Ebilir.com

Varant ne demektir?
Varant bir ekonomi terimidir. Varant; Sermaye Piyasası Kurulunun yatırımcıya sunduğu, yapılandırılmış ürünler sınıfından bir finansal araç olan varantlar, belli bir dayanak varlığı, önceden belirlenmiş bir fiyattan, önceden belirlenmiş iki tarih arasında satılma hakkı tanıyan menkul kıymet niteliğindeki finansal bir araçtır.Varant satın alan yatırımcı, ödediği bedel karşılığında bir dayanak varlığı değil, o dayanak varlığı alma ya da satma hakkını satın alır. Bir hak satın alınmış olduğundan dolayı da kar payı, rüçhan, tasfiyeden öncelikli yararlanma, oy kullanma, bilgi edinme gibi haklar varantlarda yoktur.