Ebilir.com

Varış nedir?
1. Varmak eylemi ya da biçimi: kar nedeniyle kente varışımız gecikti .
2. Çabuk kavrayış, anlayış, güçlü seziş, irfan.
3. Bir yarışın son bulduğu yer, finiş