Ebilir.com

Nanoteknoloji ne demek?
Nanoteknoloji' yi atomsal düzeyde mühendislik olarak tanımlayabiliriz.. Genel olarak 100nm ve daha küçük boyutta malzeme ve aygıt geliştirme ile ilgilidir. 1nm, metrenin milyarda biridir.Nano Teknolojisi aşırı küçük yapısal maddelerin üretimi, araştırılması ve bunlardan yararlanmanın teknikleri üzerinde çalışır. “Nano” sözcüğü Yunanca'dan alınmıştır ve “Cüce” anlamına da gelmektedir.Nanoteknoloji birçok alanı kapsayan bir bilim dalıdır. Aygıt fiziği, malzeme bilimi, elektronik, kimya, biyoloji gibi dallardan bilim dallarından araştırmacılar, nanoteknoloji çalışmaları yapmaktadır