Ebilir.com

Regedit nedir?
Cpu bilgisayarın beyniyse, regedit'te bilgisayarın kalbi sayılmaktadır. Regedit; Microsoft Windows 9x, Windows CE, Windows NT, ve Windows 2000'de, sistemi bir veya daha fazla kullanıcı, uygulama ve donanım cihazı için yapılandırmak için gerekli olan bilgileri saklamak üzere kullanılan merkezi bir hiyerarşik veritabanıdır